mojeopinie.pl "Sprawa domniemanego więzienia CIA w Polsce – ciąg dalszy"

Trwa zła passa Polski w relacjach z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Obrazek


Pod koniec października u. r. Trybunał ogłosił wyrok w sprawie 14-letniej dziewczynki której utrudniano przeprowadzenie legalnej aborcji. W orzeczeniu stwierdził m. in. naruszenie artykułu o zakazie tortur. Rząd nie chciał przyjąć wyroku do wiadomości i zapowiedział próbę jego podważenia. Tydzień temu rząd zrezygnował z wniesienia odwołania od wyroku, gdyż uznał, że będzie ono nieskuteczne.

W dniu 22 stycznia b. r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję dotycząca efektywności działań ETPC w kontekście wykonywania jego wyroków na szczeblu krajowym. Wśród grupy 9 państw które najczęściej naruszają prawa człowieka i nie wykonują wyroków została wymieniona Polska. Rząd na ten temat milczy.

Na początku lutego b. r. ETPC poinformował, że skarga Abd al-Rahima al-Nashiriego przeciwko Polsce dotycząca stosowania tortur i bezprawnego przetrzymywania w tajnym ośrodku CIA w Polsce oraz przewlekłości prokuratorskiego śledztwa będzie rozpatrywana jawnie, co oznacza, że dokumenty procesowe będą dostępne stronom postępowania i opinii publicznej.

[CYTAT]Linia orzecznictwa pokazuje, że wyrok nie może być korzystny dla państwa nie współpracującego z Trybunałem. W świat pójdzie fatalny dla wizerunku kraju przekaz, że Polska ma nie tylko problem z przestrzeganiem praw człowieka[/CYTAT]

Decyzja Trybunału wywołała niesłychanie emocjonalną reakcję strony polskiej. Wiceminister spraw zagranicznych M. Szpunar skomentował, że utrudni to naszą współpracę z Trybunałem, a rząd nie może udzielić odpowiedzi na pytania Trybunału, gdyż trwa niezależne śledztwo prokuratury i jest za wcześnie na wyciąganie wniosków. Podobnie mówił rzecznik rządu P. Graś który stwierdził, że taką decyzją ETPC jest zdziwiony. Zaznaczył, że rząd sugerował Trybunałowi utajnienie na jakiś czas niektórych informacji. Dodał, że w tej sprawie prowadzone jest przez polską prokuraturę dosyć intensywne śledztwo i do jego zakończenia współpraca z Trybunałem nie będzie taka jakiej Trybunał oczekuje. Najostrzej wypowiedział się minister sprawiedliwości J. Gowin. Nie krył, że jest zdziwiony i zaskoczony decyzją. Stwierdził, że decyzja Trybunału to nie jest kłopot dla polskiego rządu, to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków. Zapowiedział, że rząd zrobi wszystko, żeby bezpieczeństwo zostało zachowane, żeby Polacy nie byli narażeni na zamachy terrorystyczne i będzie w tych sprawach bardzo stanowczy. Może to skutkować ograniczeniem współpracy z Trybunałem.

Czy taka reakcja przedstawicieli polskich władz jest uzasadniona? Żeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba przypomnieć kilka faktów. W lipcu 2012 r. ETPC informując Polskę o przyjęciu skargi Abd al-Rahima al-Nashiriego, zwrócił się do polskiego rządu o udzielenie w terminie do 5 września informacji w tej sprawie, w tym również zapytał czy było porozumienie z USA w kwestii tajnego więzienia oraz czy al-Nashiri przebywał na terenie Polski. W dniu 5 września rząd polski przesłał odpowiedź, w której nie przekazał żadnych dokumentów ani informacji w sprawie tajnych więzień i pobytu skarżącego na terytorium Polski. Dokument zawierał ogólne informacje o charakterze jawnym na temat toczącego się od 2008 r. śledztwa oraz, że strona polska deklaruje dalszą gotowość do współpracy. Materiały nie zawierały informacji które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu państwa.

W tych okolicznościach, decyzja Trybunału nie powinna być zaskoczeniem. Jeżeli strona polska odmawia przekazania kluczowych informacji i dokumentów, zasłaniając się poufnością i dobrem trwającego śledztwa, to postanowienie ETPC, że sprawa będzie rozpatrywana jawnie jest jak najbardziej uzasadnione. Trybunał z rozpatrzeniem sprawy nie może czekać w nieskończoność. Długość toczącego się polskiego śledztwa ( 6 rok i kolejny wniosek o jego przedłużenie) może spełnia standardy polskie, ale na pewno nie spełnia standardów strasburskich. Trybunał niejednokrotnie skazywał Polskę za przewlekłość postępowania. Istotą złożonej skargi jest m. in. czas trwania i nieefektywność prokuratorskich czynności. W tym kontekście jak żart brzmią słowa rzecznika rządu o ,,dosyć intensywnym” polskim śledztwie. Z kolei słuchając wyjaśnień wiceministra Szpunara można dojść do absurdalnego wniosku, że rząd i podległe mu służby nie wiedzą, czy doszło do przetrzymywania w Polsce podejrzanych o terroryzm, czy istniała jakkolwiek współpraca z Amerykanami i dopiero może wyjaśnić to prokuratura. W stanowisku rządu widać wyraźnie, że po nieudanej próbie wyciszenia sprawy, jedynym pomysłem na tą chwilę jest jej przeciąganie.

Skarga przeciwko Polsce dotyczy naruszeń niezwykle ważnych i podstawowych praw człowieka, w tym zakazu tortur i prawa do wolności, gwarantowanych w ustawodawstwie krajowym i międzynarodowym. Polska przyjmując Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz uznając jurysdykcję ETPC, wzięła na siebie zobowiązanie jej przestrzegania oraz obowiązek współpracy z Trybunałem, również udostępnianie żądanej dokumentacji, także poufnej. W przypadku niedostatecznej współpracy, ukrywania istotnych informacji, Trybunał nie tylko nie umorzy postępowania, ale może wyciągnąć wnioski jakie uzna za stosowne. Linia orzecznictwa pokazuje, że wyrok nie może być korzystny dla państwa nie współpracującego z Trybunałem. W świat pójdzie fatalny dla wizerunku kraju przekaz, że Polska ma nie tylko problem z przestrzeganiem praw człowieka, ale również ignoruje procedury służące wyjaśnianiu takich przypadków.
Chcesz odnieść się do stanowiska autora, chcesz polemizować, skomentować ten tekst? A może chciałbyś Drogi Czytelniku napisać na inny temat?
Jeżeli jesteś zainteresowany i zdecydowany przeczytaj nasz anons dotyczący współpracy redakcyjnej lub od razu napisz i wyślij do nas swój materiał na adres: redakcja@mojeopinie.pl. Odezwiemy się szybko!!

Autor: Dominik Konrad dla serwisu www.mojeopinie.pl