Jak są wypłacane emerytury z OFE?
    OFE28 · ZUS29 · system emerytalny46 · reforma finansów publicznych19
2011-01-26
Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy na łamach portalu MojeOpinie, reforma emerytalna z 1999 roku, była jedną z najważniejszych regulacji ustawowych po 1989 roku. Z racji niekorzystnych tendencji demograficznych, odchodziła ona od dotychczasowej „umowy pokoleniowej”, na rzecz systemu kapitałowego w którym emerytura zależy nie od kondycji gospodarczej państwa, a od tego ile sobie przez całe życie uzbieraliśmy. Niestety, ostatnie propozycje rządowe zmniejszenia składki przekazywanej do OFE, zmierzają do ograniczenia systemu „emerytura taka na jaką sobie zasłużyłeś”, na rzecz uzależnienia emerytur od ZUS. Co ciekawe, po 11 latach funkcjonowania kapitałowej części systemu emerytalnego, nie wszyscy wiedzą, w jaki sposób te emerytury są bądź będą wypłacane. W dzisiejszym artykule, spróbuję tę kwestię wyjaśnić.

Generalnie, sposób wypłaty emerytur kapitałowych, uregulowany został w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o emeryturach kapitałowych (Dz.U.08.228.1507). Umożliwia ona wypłatę pierwszych emerytur, zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych. W przypadku kobiet, które już w wieku 60 lat uzyskują prawo do emerytury, wypłaty środków z OFE zaczęły się w 2009 roku. W przypadku mężczyzn, na pierwsze „dodatki kapitałowe” należy poczekać do 2014 roku. Jeśli chodzi o zasady ogólne, to „w zakresie ustalania wysokości emerytur kapitałowych ustawa stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan zdrowia, stan cywilny oraz stan rodzinny” (Art. 2 ustawy).

Okresowa emerytura kapitałowa

Okresowa emerytura kapitałowa jest świadczeniem przysługującym wyłącznie kobietom, po ukończeniu 60 roku życia, oraz gdy kwota uzbierana na ich koncie jest wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego (ok. 3500 zł w 2010 r.). Prawo do okresowej emerytury wygasa w przypadku śmierci członka OFE, uzyskaniu 65 roku życia oraz w przypadku wyczerpania środków na rachunku członka OFE. Można więc skonkretyzować, że jest to część kapitałowa, wypłacana kobietom ze względu na ich przywilej wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Rząd redukuje składki do OFE, będzie lepiej?

Na początku całej drogi do przyznania okresowej emerytury kapitałowej, ZUS zawiadamia OFE (z urzędu lub na wniosek) o rozpoczęciu procesu ustalania prawa do okresowej emerytury kapitałowej. OFE informuje wtedy ZUS o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura.

w ustawie nie ma ani słowa o waloryzacji dożywotniej emerytury kapitałowej w związku z tym należy domniemywać, że taka możliwość nie została przewidziana
Na tej podstawie, ZUS ustala prawo do okresowej emerytury kapitałowej oraz jej wysokość. Sama wysokość stanowi iloraz podanej przez OFE kwoty środków zgromadzonych na rachunku członka i średniego dalszego trwania życia. Następnie, OFE przekazuje co miesiąc na wskazany odrębny rachunek bankowy ZUS, środki na wypłatę tego świadczenia. Redystrybucją okresowej emerytury kapitałowej do zainteresowanego zajmuje się już sam ZUS, wypłacając ją wraz z rentą lub emeryturą z I filaru. Okresowa emerytura kapitałowa jest waloryzowana corocznie na zasadach analogicznych, dla emerytur z ZUS (waloryzacja ustalana w corocznym budżecie).

Dożywotnia emerytura kapitałowa

Dożywotnia emerytura kapitałowa jest świadczeniem, przysługującym kobietom i mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia, gdy kwota hipotetycznej miesięcznej emerytury kapitałowej, jest równa lub wyższa niż 50 proc. kwoty dodatku pielęgnacyjnego (173,10 zł w 2010 r.). Oznacza to, iż jest to finalny dodatek kapitałowy do emerytury z ZUS. Dla kobiet jest to natomiast etap, w którym okresowa emerytura kapitałowa „przekształca” się w dożywotnią emeryturę kapitałową.

Aby otrzymać dożywotnią emeryturę kapitałową, należy spełnić kilka formalności. Przede wszystkim, należy złożyć o nią wniosek (wraz z wyborem oferty – póki co jest to niewiadomą i brzmi enigmatycznie), po wezwaniu przez ZUS w terminie 3 miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia. Następnie, po otrzymaniu wniosku przez ZUS, przekazuje on informację o dokonanym przez członka OFE wyborze oferty dożywotniej emerytury kapitałowej. Po otrzymaniu tej informacji, OFE przekazuje całość zgromadzonych składek na rachunek bankowy ZUS (jednocześnie informując o szczegółach tej operacji członka OFE).

Po otrzymaniu całości zgromadzonych składek, ZUS przekazuje wysokość dożywotniej emerytury kapitałowej do zainteresowanego, wraz z rentą bądź emeryturą z I filaru. Wysokość dodatku kapitałowego do emerytury stanowi zaokrąglony w górę do pełnych złotych iloczyn miesięcznej stawki dożywotniej emerytury kapitałowej (właściwej dla wieku) oraz wskaźnika wyliczonego jako wysokość składki podzielonej przez tysiąc. Niestety, w ustawie nie ma ani słowa o waloryzacji dożywotniej emerytury kapitałowej w związku z tym należy domniemywać, że taka możliwość nie została przewidziana.

Więcej o systemie emerytalnym w Polsce


Komentarzy: 12

reemigrant
27 stycznia 2011 (09:20)
dziekuję za wyjaśnienia
wystarczyłby komentarz pod moim :). No to daje dużo do myślenia.

W sile wieku
27 stycznia 2011 (09:27)
czyli OFE oddaje kasę
gdy przejdę na emeryturę do ZUS-u i ZUS wypłaca mi co miesiąc? Przecież to....no widać ludzie mało wiedzą co i jak jest z tym systemem. Zawsze sobie wyobrażałem, że dzwonią do mnie jako do dziadka i Pani o ładnym głosie powie ”przelać całość na pańskie konto czy co miesiąc” a ja odpowiem. ”gdyby Pani była taka miła i od razu wpłaciła mi kasę na wycieczkę dookoła świata, byłoby super” a tutaj klops. ;)

KiciKici
17 luty 2011 (14:29)
czyli jeżeli oszczędzałem w OFE przez x lat
idę na emeryturę, to oni mi tego nie przelewają na konto? No ciekawe, ale: jeżeli idzie to do ZUS co tam pieniądze mogą leżeć przez X lat (aż zejdę z tego świata), i jak oni dzielą te środki?, jest jakiś wzór na to? Chyba Polacy naprawdę mało wiedzę na temat OFE

KiciKici
17 luty 2011 (14:32)
a co jest w sytuacji, że wyliczą mi, że zostało
mi 10 lat życia a, moja z OFE to będzie 2000zł (średnia) i ja umieram w 5 roku, co z resztą składek?

Łukasz
17 luty 2011 (22:46)
KiciKici - w uproszczeniu ZUS dzieli zebraną przez Ciebie kwotę
na przewidywalną średnią długość życia od czasu, gdy nabędziesz prawo do emerytury. Co do dziedziczenia środków - to politycy zdecydowali, że po przejściu na emeryturę, środki z OFE będą wypłacane przez ZUS. A w ZUS jak wiadomo nie ma dziedziczenia środków... W skrócie - za środki z OFE wykupują Ci w ZUS produkt o nazwie "dożywotnia emerytura", czyli dostajesz emeryturę do końca swojego życia, nawet jeśli środki z OFE skończą się w trakcie jej wypłacania. Pozostała tylko jedna mała "furtka" w sprawie dziedziczenia - jeśli ubezpieczony umrze w ciągu trzech lat od przekazania środków z OFE do ZUS, środki te podlegają dziedziczeniu (art. 20 ustawy o emeryturach kapitałowych).

KiciKici
20 luty 2011 (14:56)
@Łukasz
dobrze rozumiem, jeżeli przejdę na emeryturę i zacznę pobierać tę z OFE (jako jeden przelew z ZUS-u w tym część zusowską) to np. jak będę miał 70 lat i wywinę orła...to część OFE przepada na amen (testament? zapis komu przelewać itp) a coś jeśli umrę przed 3 rokiem? czy całość idzie dla wyznaczonej osoby (całość w jednej wypłacie). Toż to mi na niezłe oszustwo wygląda (ale jeszcze nie chcę tego publicznie powiedzieć). Mam 65 lat, idę na emeryturkę umieram jak mam 69, ale tak naprawdę wyliczyli mi ją do roku 80 życia. Czyli moja składka została rozłożona na 15 lat a ja dostałem jej wartość 4/15 a 11/15 zabiera państwo/ OFE? ps. Dziękuję za wyjaśnienia

Łukasz
20 luty 2011 (16:35)
Tak, jeśli umrze Pan w wieku 70 lat
to część z OFE (decyzją polityków) przepada (na rzecz ZUS). Po prostu, te pieniądze, po uzyskaniu wieku emerytalnego, przechodzą do systemu ZUSowskiego, a tam dziedziczenia nie ma. Jeśli ubezpieczony umrze do trzech lat od uzyskania prawa do emerytury, to wtedy pieniądze z OFE są dziedziczone (wskazanie uposażonych, małżonek itp). Również uważam, że jest to rozwiązanie niesprawiedliwie, ale jest to bezpośredni koszt tego, że w przyszłości ZUS nie będzie się bilansował i czymś niedobory należy "zapchać".

KiciKici
21 luty 2011 (08:03)
@Łukasz
dziękuję....

Kościuk
21 luty 2011 (09:50)
no ktoś takie rozwiązanie wymyślił
o ile jeszcze z ZUS rozumiem, to OFE nie za bardzo. Tutaj cały szum medialny idzie na to, że są to moje własne pieniądze...okazuje się, że nie...że mnie okradną jak trochę dłużej pożyję. Jakiś koszmar. Rozumiem, że Balcerowicz o tym milczy (no w końcu sam to klepnął z Górą i tą Sz. Panią, która teraz siedzi w spółeczce nadzorującej OFE). Toż to jest oszustwo. Jeżeli @Łukasz piszesz, że ktoś uważał, że ZUS w przyszłosci również nie będzie się bilansował, to po co robić taką reformę, i jeszcze wyciągać z niego kasę. Zamknijmy oba wehikuły i tyle. Gwiazdowski ma rację. Ale ile osób straciłoby w ZUS pracę, fiu fiu. Może się okazać (ciekawi mnie statystyka pobierania a umieralności wcześniejszej) że my trafimy na tym OFE więcej niż zarobimy. (nie piszę, że zyskujemy na ZUS-ie, bo to byłby jakiś bug z mojej strony.

Łukasz
22 luty 2011 (13:50)
Zasady wypłaty emerytur kapitałowych
Balcerowicz (ani nawet Góra), tylko obecnie rządząca koalicja w 2008 roku (http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&25&103). "to po co robić taką reformę, i jeszcze wyciągać z niego kasę" - po to żeby tej kasy w przyszłości trzeba było wyciągać z kieszeni naszych dzieci mniej. Co więcej, po likwidacji licznych przywilejów emerytalnych (które są głównym problemem, nie OFE jak stara się wmówić opinii publicznej minister Rostowski, polecam ten artykuł - być może wiele rozjaśni http://tnij.org/emerytury1), okazałby się, że obecny kształt systemu emerytalnego nie kosztuje tak dużo, a jednocześnie nie obarcza naszych dzieci już na samym starcie (będą przecież musiały płacić na nasze emerytury, zgodnie z obecnym systemem umowy międzypokoleniowej). "Zamknijmy oba wehikuły i tyle" - to jest temat z którym starałem się już rozprawić. Póki co polityczne science fiction.

ja
19 kwietnia 2013 (11:56)
A jak byście chcieli mieć dożywotnie świadczenie za określoną kwotę?
Jeden pożyje tylko 70 lat, a druga - 105. To z czegoś muszą wziąć kasę dla 105 latki na emeryturę, prawda? Bez względu, czy wypłaca ZUS czy jakiś zakład emerytalny.

Barbara
21 grudnia 2015 (10:06)
Srodki przekazane przez OFE do ZUS-u wypłacane tylko do wieku 67 lat a przeliczone miesięcznie przez 254 m-ce
Czy jest ktoś ,kto może mi wyjaśnić dlaczego otrzymałam wyliczenie mojej emerytury z ZUS-u w taki sposób: kwota kapitału początkowego ,do niej dodana kwota w całości jaką przekazało OFE - podzielone przez 254 miesiące życia i podana kwota emerytury. Z zaznaczeniem ,że dodana kwota wynikająca z emerytury kapitałowej z OFE będzie wypłacana tylko przez 7 lat tj do uzyskania przeze mnie 67 roku życia. Tak więc jak skończę 67 lat ,to emeryturę będę miała mniejszą o wyliczoną składkę z OFE ? To dlaczego tej kwoty nie podzielono przez 7 lat wypłacania tylko przez 21 lat ? Reasumując - wychodzi na to, że z OFE otrzymam jakieś 40 % tego co przekazało OFE do ZUS ?
  • Dodaj komentarz
  • Tytuł
  • Treść
  • Pseudonim
  • Przepisz kod obrazka
  • Kod obrazka:
zobacz również
Forum Od-nowa: Janosikowe przykładem błędów systemu finansowego

Istnieją duże szanse, że dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 r. ziści się długo oczekiwana przez zamożniejsze samorządy zmiana w mechanizmie działania tzw....
[zamknij]W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".