Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe zalety odnawialnych źródeł energii
    energia odnawialna21 · dotacje unijne12 · ochrona środowiska26
2009-02-12
Odnawialne źródła energii niosą za sobą wiele pozytywnych aspektów środowiskowych zarówno w kategoriach lokalnych, regionalnych i krajowych oraz, co najważniejsze, w wymiarze globalnym. Korzystny wpływ stosowania odnawialnych źródeł energii można rozpatrywać w trzech dziedzinach:
- ciągłego zrównoważonego rozwoju
- ochrony środowiska i zasobów naturalnych
- ponadczasowego niewyczerpalnego charakteru wykorzystywanego surowca pozyskiwanego minimalnymi kosztami eksploatacji.

Źródła odnawialnej energii przyciągają coraz większą uwagę naukowców, polityków i ekonomistów. Jest to uwarunkowane nie od dziś znanym faktem ciągłego kurczenia się zasobów konwencjonalnych nośników energii. W obecnym tempie ich wykorzystywania, światowe zasoby węgla wystarczą na 200 lat, gazu ziemnego na 60 lat, natomiast ropy naftowej zaledwie na 40 lat.

W celu podniesienia atrakcyjności zastosowania energii z OZE w Polsce wdrażane są liczne programy mające na względzie opłacalność pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Przedsiębiorstwa i samorządy mogą liczyć na dofinansowanie przy wprowadzaniu nowych, ekologicznych rozwiązań.

Na lata 2007-2013 przewidziano 5 programów szczebla krajowego:
1. Infrastruktura i Środowisko,
2. Innowacyjna Gospodarka,
3. Rozwój Polski Wschodniej,
4. Kapitał Ludzki,
5. Pomoc Techniczna.

Szczególną funkcję pełni Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, którego dwie osie priorytetowe są skierowane na wspieranie infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej. Są to: priorytet IV - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska i priorytet X - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

Koszty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych są nadal wysokie, więc pozyskiwanie zielonej energii w warunkach rynkowych na szerszą skale nie jest możliwe bez podjęcia odpowiednich działań wspierających, które zapewniają opłacalność jej produkcji. W Polsce polityka państwa w zakresie promocji energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii jest określona przez przepisy zawarte w ustawie Prawo energetyczne i w rozporządzeniach do tej ustawy. Dokument ten został opracowany przez zespół ekspertów do spraw energetyki, a następnie przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku pod nazwą „Polityka energetyczna Polski do 2025 roku”.

Dokument ten określa cele polityki energetycznej państwa do roku 2025, a mianowicie:
- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju,
- wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej,
- ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw.

Inwestowanie w sektor energetyki odnawialnej stanowi także szanse na aktywizację zawodową, szczególnie na obszarach o wysokim stopniu bezrobocia. Zwiększaniu stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii towarzyszyć będzie rozwój przemysłu bazującego na energetyce odnawialnej.

Mówiąc o aspektach ekonomicznych użytkowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych należy pamiętać, że na dofinansowanie inwestycji z zakresu OZE liczyć mogą nie tylko samorządy czy przedsiębiorcy ale także osoby prywatne. Każdy indywidualny użytkownik może uzyskać nisko oprocentowany kredyt preferencyjny na wykonanie instalacji. Kredyty na zakup lub montaż wyrobów służących ochronie środowiska są udzielane przez Bank Ochrony Środowiska.

Mówiąc o korzyściach jakie płyną z OZE należy wspomnieć o jeszcze jednym, niezwykle ważnym atucie odnawialnych źródeł energii. Mianowicie o bezpieczeństwie energetycznym.

Bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane jako zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii odbiorcom w określonym czasie i miejscu, to jedno z priorytetowych działań w polityce gospodarczej w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej. Definiowane jest zazwyczaj jako zdolność do zaspokajania, w warunkach rynkowych, popytu na energię elektryczną, cieplną i gaz pod względem ilościowym i jakościowym, po możliwie najniższej cenie przy zachowaniu warunków ochrony środowiska.

Generacja rozproszona (GR), czyli równomiernie rozmieszczone źródła ciepła i energii pochodzące z różnorodnych nośników energii i odnawialne źródła energii (OZE) są w Europie przedmiotem znacznego zainteresowania.

Uważane są one za istotne dla osiągnięcia następujących celów:
- zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Europy przez zmniejszenie zależności od importowanych paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel,
- redukcji emisji gazów cieplarnianych, a szczególnie dwutlenku węgla, ze spalania paliw kopalnych.

Mówiąc o OZE zwraca się uwagę na ich „wiecznotrwały charakter”. Systemy wykorzystujące energię źródeł odnawialnych przetwarzają energię tych źródeł na energię użyteczną – elektryczną i cieplną.

Podsumowując korzyści jakie niesie korzystanie z odnawialnych źródeł energii można stwierdzić, że ich użytkowanie chroni zarówno środowisko naturalne jak i kieszeń użytkownika.


Komentarzy: 3

gotaikhan
13 luty 2009 (22:18)
M. Pietras
Ciekawe że wymienia Pani same plusy alternatywnych źródeł energii. Żadnych minusów one nie mają?? Najwidoczniej nie skoro w zakończeniu pisze Pani "można stwierdzić, że ich użytkowanie chroni zarówno środowisko naturalne jak i kieszeń użytkownika." Elektrownie wiatrowe w znacznym stopniu niszczą m.in. okoliczne lasy, wyprodukowanie baterii słonecznych wiąże się z emisją gazów cieplarnianych itp itd Weźmy pod lupę teraz wspomnianą kieszeń użytkownika. Budowa elektrowni atomowych to ogromne koszty, poznanie technologii, produkcja wiatraków to jak na razie wysokie koszt, z którymi zwykły użytkownik może sobie nie poradzić

Kaloria
15 luty 2009 (23:36)
..
Nawet jeżeli jest to kosztowne to niezbędne, tak jak zostało to napisane, substytuty nieodnawialne znikną,wiec należy za wszelką cene przeciwdziałać tej sytuacji,w której świat nie miałby skąd czerpać energii.

M. Pietras
16 luty 2009 (17:09)
odp M.Pietras
Wszystko posiada swoje plusy i minusy. Alternatywne źródła energii także. A artykuł poświęcony był właśnie na przytoczenie zalet. Pan Panie Gotaikhan powtarza pewne slogany właściwe dla osób "niewtajemniczonych" w kwestie ochrony środowiska. Nie ma na świecie rzeczy pozbawionych wad. Jednak zawsze należy się kierować rachunkiem zysków i strat, a w przypadku OZE zyski przewyższają straty. Czego nie można powiedzieć o żródłach konwencjonalnych. Jeśli chodzi o kwestie finansowe to chyba każdy ekonomista potwierdzi iż nie da się zarobić na inwestycji bez wcześniejszego ulokowania w niej środków. Takich cudów nie ma... A w wiatraki inwestują firmy a nie "zwykli użytkownicy".
  • Dodaj komentarz
  • Tytuł
  • Treść
  • Pseudonim
  • Przepisz kod obrazka
  • Kod obrazka:
Raporty
zobacz również
Tytanii Energii 2012 - Ogłoszenie wyników

24 kwietnia 2013 roku w Kopalni Soli Wieliczce odbyła się uroczysta Gala rozdania nagród konkursu „Tytanii Energii 2012”, który towarzyszył III edycji Forum Spalania Biomasy. Serwis...
[zamknij]W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".