Wyniki spółek giełdowych w USA – giełdowe podsumowanie tygodnia
    indeksy giełdowe41 · Apple5 · spółki giełdowe6 · Wall Street20
2012-04-29
Mijający tydzień na światowych rynkach kapitałowych upłynął przede wszystkim pod wpływem kolejnych dobrych publikacji wyników kwartalnych ze spółek notowanych na nowojorskim parkiecie.

Giełda w Nowym Jorku, wikimedia, Ryan Lawler,CC

Duży wpływ na zachowanie inwestorów miały także odczyty danych makroekonomicznych z globalnej gospodarki oraz wystąpienie Bena Bernanke odnośnie przyszłej polityki monetarnej USA.

Z negatywnych sygnałów najbardziej zaniepokoiło obniżenie ratingu dla Madrytu oraz obawy o stan całej hiszpańskiej gospodarki i jej wpływu na kryzys Eurolandu. W obecnym kończących się tygodniu najlepiej radziły sobie indeksy na Wall Street, z kolei na drugim biegunie znalazły się najważniejsze indeksy na rynkach azjatyckich. Na tle europejskich rynków dobrze radził sobie warszawski indeks blue chipów, który na przestrzeni tygodnia zyskał jeden punkt procentowy.

Wall Street: Apple nokautuje wynikami finansowymi

Początek tygodnia na Wall Street zaczął się od panowania niedźwiedzi po serii negatywnych informacji ze Starego Kontynentu. Spadki wskaźników PMI w krajach Strefy Euro oraz wciąż niski poziom aktywności sektora przemysłowego w Chinach spowodowały, że wśród inwestorów giełdowych mamy ciągle do czynienia z obawami o dalszy poziom rozwoju światowej gospodarki. Swoje piętno na poniedziałkowej sesji odcisnęły również wyniki I tury wyborów prezydenckich we Francji ponieważ jest niepewność o niestabilność polityczną po ewentualnej wygranej populisty Hollande. A trzeba pamiętać, że obecny prezydent Sarkozy w raz z kanclerz Merkel są głównymi graczami w rozwiązywaniu problemów związanych z kryzysem fiskalnym w krajach Eurolandu.

W poniedziałek mieliśmy także kolejną porcję publikacji wyników kwartalnych, a na uwagę zasługiwały m.in. spółka Netflix, Texas Instruments czy Xerox.
Netflix – spółka wypracowała w IQ12 przychody na poziomie 869,79 mln$ wobec 718,55 mln$ rok wcześniej (+21,05%) i 875,57 mln$ na koniec IVQ11 (-0,66%) – rynek oczekiwał przychodów na poziomie 869 mln$. Spółka poniosła w IQ12 stratę netto w wysokości 4,58 mln$ przy zysku 60,23 mln$ w IQ11 (-107,60%) i 35,22 mln$ na koniec IVQ11 (-113,00%). Strata na akcję w IQ12 wyniosła 0,08$ wobec zysku na akcję 0,64$ w IQ11 i 1,11$ w IVQ11 – rynek oczekiwał straty na poziomie 0,27$.

Texas Instruments – spółka wypracowała przychody w IQ12 na poziomie 3,12 mld$ wobec 3,39 mld$ w IQ11 (-7,96%) i 3,42 mld$ na koniec IVQ11 (-8,77%). Zysk operacyjny w IQ12 wyniósł 397 mln$ przy 908 mln$ w analogicznym okresie rok wcześniej (-56,28%) i 365 mln$ w IVQ11 (+8,77%). Zysk netto ukształtował się w IQ12 na poziomie 265 mln$ przy 666 mln$ w IQ11 (-60,21%) i 298 mln$ w IVQ11(-11,07%). Spółka wypracowała w IQ12 zysk na akcję na poziome 0,22$ wobec 0,55$ w IQ11 (-60,00%) oraz 0,25$ w IVQ11 (-12,00%).

Xerox – spółka wypracowała w IQ12 przychody na poziomie 5,50 mld$ wobec 5,46 mld$ w analogicznym okresie rok wcześniej (+0,73%). Zysk netto za pierwsze trzy miesiące tego roku wyniósł 269 mln$ przy 281 mln$ w IQ11 (spadek o 4,27%). Natomiast zysk na akcję w IQ12 ukształtował się na poziomie 0,19$, przy identycznej wysokości rok wcześniej.

Warto także nadmienić, że swoje wyniki przedstawił najpopularniejszy na świecie portal Facebook, który szykuje się do wejście na nowojorski parkiet (do indeksu NASDAQ). Przychody wzrosły o 44,73 proc. r/r przekraczając 1,06 mld dolarów wobec 731 mln$ w IQ11. Spadł jednak zysk netto w IQ12 o 12,02 proc. do poziomu 205 mln$ wobec 233 mln$ w analogicznym okresie rok wcześniej, głównie na wskutek agresywnej ekspansji i wzrostu zatrudnienia. Podczas wtorkowych notowań na pierwszy plan wysuwały się kolejne publikacje danych makroekonomicznych z amerykańskiej gospodarki. Indeks cen domów S&P/Case-Shiller dla 20 największych amerykańskich metropolii spadł w lutym o 3,5 proc. r/r wobec -3,8 proc. r/r miesiąc wcześniej i konsensusie rynkowym -3,4 proc. r/r. Sprzedaż nowych domów wyniosła w marcu 328 tys. przy 353 tys. w lutym, jednak powyżej oczekiwaniom rynkowym 320 tysięcy. Pozytywnie zaskoczył indeks informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych w USA, który wzrósł w lutym o 0,3 proc. m/m wobec spadku o 0,5 proc. m/m w styczniu oraz powyżej konsensusu rynkowego +0,1 proc. m/m. Natomiast indeks zaufania konsumentów publikowany przez Conference Board dotyczący oceny bieżących i oczekiwań w stosunku do przyszłych warunków ekonomicznych wyniósł w kwietniu 69,2 pkt. wobec 69,5 pkt. w marcu i poniżej oczekiwaniom rynkowym 70,0 punktów.

W sukurs kupującym akcje przyszedł także odczyt amerykańskiego wskaźnika aktywności wytwórczej Richmond Fed, który wzrósł w kwietniu i wyniósł 14 pkt. przy 7,0 pkt. zanotowanych miesiąc wcześniej oraz zdecydowanie powyżej prognozom na poziomie 6,0 punktów. We wtorek mieliśmy jednocześnie kolejną porcję publikacji wyników kwartalnych ze spółek m.in. Apple, AT&T, US Steel czy United Tech.

Apple – spółka wypracowała w IQ12 przychody na poziomie 39,19 mld$ wobec 24,67 mld$ w analogicznym okresie rok wcześniej (+58,86%) – rynek oczekiwał 36,8 mld$. Zysk operacyjny w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniósł 15,38 mld$ wobec 7,87 mld$ w IQ11 (+95,43%). Natomiast zysk netto za IQ12 wyniósł 11,62 mld$ wobec 5,99 mld$ w IQ11 (+93,99%). Zysk na akcję w IQ12 wyniósł 12,30$ wobec 6,40$ rok wcześniej (+92,19%) – rynek oczekiwał 10,04$ zysku na akcję.

AT&T – koncern telekomunikacyjny wypracował w IQ12 skonsolidowane przychody na poziomie 31,82 mld$ wobec 31,25 mld$ (+1,82%) w analogicznym okresie rok wcześniej i 32,50 mld$ na koniec IVQ11(-2,09%). Zysk operacyjny za pierwsze trzy miesiące wyniósł 6,10 mld$ wobec 5,81 mld$ rok wcześniej (+4,99%) i poniósł stratę na poziomie 8,99 mld$ na koniec IVQ11. Zysk netto w IQ12 ukształtował się na poziomie 3,58 mld$ przy 3,41 mld$ w IQ11 (+4,99%) i stracie netto na koniec IVQ11 w wysokości 6,68 mld$. Zysk na akcję wyniósł w IQ12 0,60$ wobec 0,57$ rok wcześniej i straty na akcję 1,12$ w IVQ11 – rynek oczekiwał 0,57$ zysku na akcję.

US Steel – spółka wypracowała w IQ12 przychody na poziomie 5,17 mld$ wobec 4,86 mld$ w analogicznym okresie rok wcześniej (+6,38%) i 4,82 mld$ na koniec IVQ11 (+7,26%) - rynek oczekiwał 4,95 mld$. Spółka poniosła jednak stratę operacyjną w IQ12 na poziomie 73 mln$ wobec straty 91 mln$ w IQ11 i 143 mln$ na koniec IVQ11. Strata netto w IQ12 wyniosła 219 mln$ przy stracie 86 mln$ rok wcześniej i 211 mln$ na koniec IVQ11. Strata na akcję wyniosła w pierwszym kwartale tego roku 1,52$ przy stracie 0,60$ rok wcześniej i 1,46$ w IVQ11 – aczkolwiek rynek oczekiwał zysku na akcję na poziomie 0,45$.

United Technologies – spółka wypracowała w IQ12 skonsolidowane przychody w wysokości 12,42 mld$ wobec 12,68 mld$ w IQ11 (-2,05%) oraz 14,38 mld$ w IVQ11 (-13,63%). Zysk operacyjny za IQ12 wyniósł 1,26 mld$ wobec 1,05 mld$ za IQ11 (+20,00%) i 1,37 mld$ w IVQ11 (-8,03%). Spółka wypracowała w IQ12 zysk netto na poziomie 330 mln$ wobec 1,01 mld$ rok wcześniej (-67,33%) i 1,32 mld$ kwartał wcześniej (-75,00%). Zysk na akcję w IQ12 wyniósł 1,31$ wobec 1,06$ w IQ11 (+23,58%) i 1,42$ na koniec IVQ11 (-7,75%).

Środowe udane notowania na nowojorskim parkiecie były zasługą przede wszystkim ostatnich publikacji dobrych wyników kwartalnych ze spółek, w których bez wątpienia brylowały wtorkowe dane finansowe spółki Apple. Ponadto mieliśmy do czynienia z wystąpieniem Bena Bernanke, który oznajmił, że widać poprawę sytuacji w amerykańskiej gospodarce oraz potwierdził, że w dalszym ciągu Fed zamierza utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca 2014 roku. Dlatego też FOMC (Komitet Federalny ds. Otwartego Rynku) poinformował o pozostawieniu w kwietniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie 0,25 procent.

Humoru kupującym nie popsuła nawet wiadomość o największym od trzech lat spadku w marcu wskaźnika zamówień na dobra trwałe, który zmniejszyły się o 4,2 proc. m/m wobec wzrostu o 1,9 proc. miesiąc wcześniej oraz oczekiwaniom rynkowym na poziomie -1,5 proc. m/m. Natomiast wskaźnik zamówień na dobra bez środków transportu spadł w marcu o 1,1 proc. m/m przy +1,9 proc. w lutym i oczekiwaniom rynkowym +0,5 proc. m/m. Również w środę mieliśmy kolejną porcję publikacji wyników kwartalnych ze spółek m.in. Boeing, Caterpillar Inc., Delta czy Motorola.

Boeing – światowy gigant lotniczy wypracował w IQ12 przychody na poziomie 19,38 mld$ wobec 14,91 mld$ w analogicznym okresie rok wcześniej (+29,98%) – rynek oczekiwał 18,37 mld$. Zysk operacyjny za pierwsze trzy miesiące tego roku wyniósł 1,57 mld$ przy 1,00 mld$ w IQ11 (+57,00%), natomiast zysk netto wyniósł w IQ12 923 mln$ wobec 586 mln$ rok wcześniej (+57,51%). Zysk na akcję w IQ12 wyniósł 1,22$ przy 0,78$ w IQ11 (+56,41%) – konsensus rynkowy na poziomie 0,94$. Ponadto spółka wypracowała w IQ12 CF z działalności operacyjnej na poziomie 837 mln$ przy ujemnym poziomie 953 mln$ w zeszłym roku.

Caterpillar Inc. – spółka wypracowała w IQ12 skonsolidowane przychody na poziomie 15,98 mld$ wobec 12,95 mld$ w analogicznym okresie rok wcześniej (+23,40%) – konsensus rynkowy wynosił 16,23 mld$. Spółka wypracowała zysk operacyjny w IQ12 na poziomie 2,32 mld$ wobec 1,83 mld$ w IQ11 (+26,78%). Z kolei zysk netto za pierwsze trzy miesiące tego roku wyniósł 1,59 mld$ przy 1,22 mld$ rok wcześniej (+30,33%). Zysk na akcję w IQ12 wyniósł 2,37$ wobec 1,84$ w IQ11 (+28,80%) – rynek oczekiwał 2,13$ na akcję.

Delta Air Lines – amerykański przewoźnik lotniczy wypracował w IQ12 przychody na poziomie 8,41 mld$ wobec 7,75 mld$ w analogicznym okresie rok wcześniej (+8,52%) – konsensus rynkowy wynosił 8,35 mld$. Spółka wypracowała w pierwszych trzech miesiącach tego roku zysk netto na poziomie 124 mln$ przy stracie netto 318 mln$ na koniec IQ11. Zysk na akcję w IQ12 wyniósł 0,15$ (po wyłączeniu 163 mln$ z zysków nadzwyczajnych spółka poniosła stratę 0,50$) wobec straty 0,38$ na akcję rok wcześniej – prognoza rynkowa zakładała natomiast stratę 0,40$.

Motorola Solutions – spółka wypracowała w IQ12 przychody na poziomie 1,96 mld$ wobec 1,83 mld$ rok wcześniej (+7,10%) – rynek oczekiwał 1,93 mld$. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł za pierwsze trzy miesiące tego roku 232 mln$ (0,50$ na akcję) przy 169 mln$ (1,07$ na akcję) rok wcześniej (+37,28%). Zysk netto w IQ12 wyniósł 157 mln$ przy 497 mln$ w IQ11 (-68,41%). Zysk na akcję w IQ12 wyniósł 0,49$ wobec 1,44$ w analogicznym okresie rok wcześniej (-65,97%) – rynek oczekiwał 0,55$ na akcję.

Warto także odnotować, że na niecałe dwa tygodnie przed IPO portalu społecznościowego Facebook, szereg podejmowanych obecnie działań biznesowych przez spółkę (m.in. zakupu kolejnych aktywów) stwarza niebezpieczeństwo opóźnienia w czasie przeprowadzenia sprzedaży papierów wartościowych. Notowania indeksów na nowojorskim parkiecie zakończyły niespodziewanie czwartkową sesję w kolorze zielonym. Jest to zasługa przede wszystkim odczytu za marzec wskaźnika obrazującego liczbę zawartych lecz jeszcze nie sfinalizowanych umów sprzedaży istniejących domów i mieszkań, który wzrósł o 4,1 proc. m/m wobec wzrostu o 0,4 proc. miesiąc wcześniej i zdecydowanie powyżej oczekiwaniom rynkowym +0,8 proc. m/m. Z kolei gorsze od oczekiwań napłynęły informacje z rynku pracy, gdyż w minionym tygodniu liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych pierwszy raz w życiu wyniosła 388 tys. przy 389 tys. tydzień wcześniej, jednakże zdecydowanie powyżej konsensusu 376 tysięcy. Także w czwartek mieliśmy kolejną porcję publikacji wyników kwartalnych ze spółek m.in. Amazon, Dow Chemical, ExxonMobile, Pepsi, Shell czy Starbucks.

Amazon – spółka wypracowała w IQ12 przychody netto na poziomie 13,18 mld$ wobec 9,86 mld$ (+33,67%) i oczekiwaniom rynkowym 12,90 mld$. Zysk operacyjny za pierwsze trzy miesiące tego roku wyniósł 192 mln$ wobec 322 mln$ w analogicznym okresie rok wcześniej (-40,37%). Zysk netto w IQ12 wyniósł 130 mln$ wobec 201 mln$ na koniec IQ11 (-35,32%). Zysk na akcję w IQ12 wyniósł 0,28$ przy 0,44$ rok wcześniej (-36,36%) i oczekiwaniom rynkowym 0,60$ na akcję.

Dow Chemical – największa spółka chemiczna za Oceanem wygenerowała w IQ12 skonsolidowane przychody na poziomie 14,72 mld$ wobec 14,73 mld$ rok wcześniej (-0,07%) i oczekiwaniom rynkowym 15,01 mld$. Zysk netto za IQ12 wyniósł 497 mln$ przy 710 mln$ rok wcześniej (-30,00%). Zysk na akcję w IQ12 wyniósł 0,35$ wobec 0,54$ na akcję w IQ11 (-35,19%) i konsensusu rynkowego 0,59$ na akcję.

ExxonMobile – spółka wypracowała w IQ12 łączne przychody na poziomie 124,05 mld$ przy 114,00 mld$ rok wcześniej (+8,82%). Zysk netto za IQ12 wyniósł 9,45 mld$ wobec 10,65 mld$ w analogicznym okresie rok wcześniej (-11,27%). Zysk na akcję w IQ12 wyniósł 2,00$ przy 2,14$ w IQ11 (-6,54%) i oczekiwaniom rynkowym 2,09$ na akcję.

PepsiCo, Inc. – spółka wypracowała w IQ12 skonsolidowane przychody na poziomie 12,43 mld$ wobec 11,94 mld$ w IQ11 (+4,10%) i oczekiwań rynkowych 12,35 mld$. Zysk netto w IQ12 wyniósł 1,72 mld$ przy 1,73 mld$ na koniec IQ11 (-0,58%). Zysk netto w IQ12 wyniósł 1,13 mld$ wobec 1,14 mld$ rok wcześniej (-0,88%). Zysk na akcję w IQ12 wyniósł 0,71$ wobec 0,71$ w IQ11 i konsensusie rynkowym 0,66$ na akcję.

Royal Dutch Shell – spółka wypracowała w IQ12 łączne skonsolidowane przychody na poziomie 123,77 mld$ wobec 114,84 mld$ rok wcześniej (+7,78%) i 119,13 mld$ na koniec IVQ11 (+3,89%). Zysk netto w IQ12 wyniósł 8,72 mld$ wobec 8,78 mld$ w analogicznym okresie rok wcześniej (-0,68%) i 6,50 mld$ w IVQ11 (+34,15%). Zysk na akcję w IQ12 wyniósł 1,40$ wobec 1,42$ na akcję rok wcześniej (-1,41%) i 1,04$ na akcję w IVQ11 (+34,62%).

Starbucks – spółka wypracowała w IQ12 skonsolidowane przychody na poziomie 3,20 mld$ wobec 2,79 mld$ rok wcześniej (+14,70%). Skonsolidowany zysk operacyjny za pierwsze trzy miesiące tego roku wyniósł 430,4 mln$ wobec 376,1 mln$ w analogicznym okresie rok wcześniej (+14,44%). Zysk netto za IQ12 wyniósł 309,9 mln$ przy 261,6 mln$ rok wcześniej (+18,46%). Zysk na akcję w IQ12 ukształtował się na poziomie 0,40$ wobec 0,34$ w IQ11 (+17,65%).

Koniec tygodnia na nowojorskim parkiecie zakończył się w dobrych nastojach pomimo nie najlepszych danych makroekonomicznych. Kolejne zawirowania wokół hiszpańskiej gospodarki, łącznie z obniżeniem zdolności kredytowej, nie napawają optymizmem na przyszłość dla całej Strefy Euro. Także wstępny odczyt wskaźnika produktu krajowego brutto USA za 1Q12 odnotował wzrost o jedynie 2,2 proc. wobec 3,0 proc. w ujęciu zanalizowanym kw/kw podczas ostatniego odczytu oraz prognozie rynkowej na poziomie 2,5 procent. Indeks kosztów zatrudnienia za IQ12 odnotował wzrost o 0,4 proc. kw/kw przy 0,5 proc. podczas wcześniejszego odczytu i konsensusie rynkowym na poziomie 0,5 proc. kw/kw. Natomiast indeks Uniwersytetu Michigan mierzącego poziom optymizmu wśród amerykańskich konsumentów odnotował w kwietniu wysokość 76,4 pkt. wobec 76,2 pkt. w marcu oraz oczekiwaniom rynkowym na poziomie 75,7 punktów. Kolejnym impulsem dla inwestorów do kupna akcji były czwartkowe publikacje po zamknięciu notowań na Wall Street dobre wyniki kwartalne m.in. spółki Amazon, największego internetowego sprzedawcy detalicznego.

Także w piątek byliśmy świadkami prezentacji wyników spółek m.in. Chevron, Ford czy P&G.
Chevron – spółka wypracowała w IQ12 skonsolidowane przychody na poziomie 60,70 mld$ wobec 60,34 mld$ w analogicznym okresie rok wcześniej (+0,60%). Zysk netto za IQ12 wyniósł 6,47 mld$ wobec 6,21 mld$ w IQ11 (+4,19%). Zysk na akcje w IQ12 wyniósł 3,27$ przy 3,09$ rok wcześniej (+5,83%) i oczekiwań rynkowych na poziomie 3,27$ na akcję.

Ford Motor Co. – koncern motoryzacyjny wypracował w IQ12 przychody na poziomie 33,1 mld$ wobec 32,4 mld$ w analogicznym okresie rok wcześniej (+2,16%). Zysk netto za IQ12 wyniósł 1,4 mld$ wobec 2,6 mld$ rok wcześniej (-46,15%). Zysk na akcję w IQ12 wyniósł 0,35$ (jednak po wykluczeniu zdarzeń jednorazowych wyniósł 0,39$) wobec 0,61$ rok wcześniej (-42,62%) i oczekiwaniom rynkowym na poziomie 0,35$ na akcję.

Procter&Gamble – spółka wypracowała w IQ12 skonsolidowane przychody na poziomie 20,19 mld$ wobec 19,89 mld$ w analogicznym okresie rok wcześniej (+1,51%) i prognozie rynkowej 20,30 mld$. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł za pierwsze trzy miesiące 3,30 mld$ wobec 3,70 mld$ rok wcześniej (-10,81%). Zysk netto za IQ12 ukształtował się na poziomie 2,41 mld$ przy 2,87 mld w IQ11 (-16,03%). Zysk na akcję w IQ12 wyniósł 0,82$ wobec 0,96$ rok wcześniej (-14,58%) i oczekiwaniom rynkowym 0,92$ na akcję. Jednocześnie w następnym tygodniu czeka nas kolejna porcja wyników kwartalnych za Oceanem - w poniedziałek m.in. NYSE Euronext, Anadarko Petroleum i Shutterfly, we wtorek BP, Pfizer, Sirius XM Radio, Broadcom, CBS, Chesapeake Energy, Motorola Mobility, w środę Comcast, Time Warner, UBS, Barrick Gold, Clorox, CVS, Marathon Oil, MasterCard, Dreamworks Animation, Green Mountain Coffee, Sunoco, Transocean, Visa, Whole Foods, w czwartek GM, Kraft, AIG i linkedIn, a w piątek Berkshire Hathaway. Ostatecznie w ujęciu tygodniowym Dow Jones zyskał 1,5 proc., technologiczny NASDAQ wzrósł o 2,3 proc., natomiast indeks szerokiego rynku S&P500 o 1,8 procent.


Komentarzy: 0
  • Dodaj komentarz
  • Tytuł
  • Treść
  • Pseudonim
  • Przepisz kod obrazka
  • Kod obrazka:
zobacz również
Abekonomia przynosi efekty

Japończycy i gospodarka kraju Kwitnącej Wiśni ponownie wraca na tory wzrostu gospodarczego, co można zaobserwować od początku roku po odczytach danych dotyczących m.in. produktu krajowego...
[zamknij]W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".